Creation: Free Design

Phalaenopsis

053Anno 2011, de orchidee onder de orchideeën. Enorm groot in variëten en vormen.

Er zijn in de natuur ongeveer 60 soorten bekend, en de naam komt, zoals zovele namen uit het Grieks. 'Phalaina' betekend 'mot'en 'opsis' betekend 'gelijkend'. Ook dit is een orchidee met een herkomst uit het verre Zuid-Oost Azië. Taiwan is er naar vernoemd. De meeste soorten zijn epifyte planten. Ook houden de meeste soorten van schaduwachtige plaatsen, in de natuur groeien er veel in laaglandbossen hoog in de bomen. Vanuit deze kennis is het dan ook logisch dat zulke groei lijdt tot weinig gebruik van meststoffen. het is een plant met een opwaarts groeiende wortelstok. Meestal krijgt zij 4/5 bladeren. Zij hebben geen pseudobulben en bloeien direct vanaf de stam tussen de bladeren. Van 3 maanden tot 7 maanden bloei is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Ook staan er fantastische minisoorten en bijzondere modellen en variëteiten.

Tevens worden er door consumenten veel op een koele plaats gezet waar ze dan vrij gemakkelijk binnen een jaar weer een nieuwe bloemknop vormen. Ondanks dat het epifyten zijn kunnen ze in de bloei, en daarna in de groeiperiode eens per 2 weken een 0.5 gram mest goed gebruiken.